Ouderpanel

Enkele keren per jaar organiseren we een ouderpanel om de mening van ouders over een bepaald onderwerp te peilen. Eenvoudig gezegd is een ouderpanel voor de school een laagdrempelige, rechtstreekse manier om met een (wisselende) groep van 6-12 ouders in gesprek te gaan of hen te bevragen over het onderwijs op school. Het onderwerp van het ouderpanel kan variëren en in principe wisselt elk jaar ook de samenstelling van de groep ouders die aan het panel deelneemt. Cruciaal is dat er voor de adviezen en verbeterpunten draagvlak moet zijn bij zowel de ouders als de school. Wanneer dat het geval is, kunnen deze - op de korte of iets langere termijn - in praktijk worden gebracht.