SPOV-atelier

Binnen SPOV is er de laatste jaren veel geïnvesteerd in kennis over hoogbegaafdheid. Dat heeft ertoe geleid dat er op alle basisscholen in de stichting een basisaanbod is voor HB-leerlingen. Verder zijn er enkele scholen die extra HB-expertise in huis hebben. Zo kan er voor de meeste leerlingen een passend aanbod gerealiseerd worden. 

Voor enkele leerlingen is dit echter niet voldoende. Om ook voor deze leerlingen een passende onderwijsplek te realiseren, bieden we voltijds hoogbegaafdenonderwijs in het SPOV-atelier.

Ons SPOV-atelier staat voor:

A: aandacht voor verbinding (met peers, VO en regulier)

T: top down waar mogelijk

E: executieve vaardigheden als rode draad

L: Leren leven, leren denken, leren leren

I: innoveren en out of the box denken

E: experimenteren en exploreren

R: ruimte voor autonomie

Meer informatie

Wil je meer informatie? Ga dan naar de website van het SPOV-Atelier