Resultaten

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een doorstroomtoets (voorheen eindtoets). De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Op De Meulebeek maken leerlingen in groep 8 de IEP Eindtoets. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling van de leerkracht krijgt. In de onderstaande afbeelding leest u over de resultaten van de eintoets van 2023. (klik hier voor een grotere afbeelding).

Op de website van Scholen op de kaart vindt u meer informatie over de resultaten. Ook kunt u hier de resultaten van voorgaande schooljaren lezen.

Inspectieverslag

Namens het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen voert de inspectie regelmatig onderzoek uit naar de kwaliteit van het onderwijs in onze school. De inspecteur doet dat door toetsing van de schooldocumenten en door het afleggen van schoolbezoeken. In dat kader heeft de inspectie in 2017 een actueel oordeel gevormd over onze school. De conclusies waren positief. Basisschool De Meulebeek heeft haar kwaliteit op orde en valt daardoor onder basistoezicht. Klik hier voor het meest recente Inspectieverslag.