Leerlingpanel

Als leerlingen zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen op school voelen ze zich daar ook verantwoordelijker voor. De Meulebeek heeft daarom al enkele jaren een leerlingpanel. In het leerlingpanel wordt besproken wat er verbeterd kan worden om een zo goed en leuk mogelijke schooltijd te hebben. Hiervoor heeft het leerlingpanel twee keer per jaar een vergadering met de directie van de school. Vanaf groep 6 nemen twee leerlingen per jaargroep deel aan het leerlingpanel. Vooraf worden bespreekpunten geïnventariseerd in de groepen. 

Vertegenwoordigers van de groep

De leerlingen van het leerpanel zijn de vertegenwoordigers van de groep en behartigen dus niet alleen hun eigen belangen. Zo leren ze te om te denken vanuit de belangen van álle leerlingen: het algemeen belang.

Met een leerlingpanel werk je als school aan actief burgerschap. Een school die functioneert als een democratische leergemeenschap geeft ook leerlingen inspraak. Door het meedenken en meebeslissen leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen.

Communicatieve vaardigheden

Communicatieve vaardigheden zijn binnen een leerlingenraad enorm belangrijk. Als er goed naar je wordt geluisterd, wordt er ook sneller actie ondernomen.

Het is mooi om te zien hoe jonge kinderen positief-kritisch mee kunnen denken en met welke ideeën ze komen. Er zijn al heel wat ideeën ingebracht en uitgevoerd. Wij zijn blij dat we een leerlingpanel hebben!