Kinderopvang

Kinderopvang ’t Nest biedt professionele kinderopvang aan nul- tot dertienjarigen in de gemeente Venray en de gemeente Horst aan de Maas.

Pedagogische visie

We streven naar een hoge pedagogische kwaliteit, waarin het kind centraal staat. We zijn een wezenlijke schakel in de doorgaande ontwikkelingslijn van de aan ons toevertrouwde kinderen. Samen met ouders, onderwijs en allerlei kindgerichte instellingen leveren we een bijdrage aan deze ontwikkelingslijn. Wij werken samen vanuit een gezamenlijk denkkader: wat willen we met de kinderen bereiken? Wat is daarvoor nodig? Wat is ieders rol daarbij? In onze pedagogische visie staan de begrippen ‘kijk, volg en daag uit’ centraal. We kijken objectief en bewust naar de eigenheid van kinderen en luisteren actief. We volgen door goed in contact te blijven met de kinderen en hen letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven; we leven ons in en sluiten aan bij de behoeften van kinderen. We dagen uit door aan te bieden, te stimuleren, te (laten) doen en te vernieuwen, om zo de talenten van ieder kind te ontwikkelen. We besteden aandacht aan een goede, zorgvuldige wederzijdse kennismaking en een goede, regelmatige informatie-uitwisseling. In het begin is dit bij de eerste rondleiding, daarna de intake en het wennen, vervolgens bij de dagelijks haal- en brengcontacten en de oudergesprekken. Een goede afstemming met de ouders is van groot belang voor het kind.

Ons aanbod binnen Kindcentrum De Meulebeek

In de gemeente Venray bieden wij op meerdere locaties dagopvang, een peuterprogramma en buitenschoolse opvang aan. Binnen kindcentrum De Meulebeek wordt kinderopvang, het peuterprogramma en buitenschoolse opvang aangeboden. Kindcentrum De Meulebeek is een VVE-gecertificeerde locatie.

Peuteropvang (2-4 jaar)

De peuteropvang is gedurende schoolweken, met uitzondering van vrijdag, geopend van 8.30 tot 12.00 uur. Kinderen komen minimaal twee dagdelen en krijgen een gericht aanbod van uitdagende voorschoolse activiteiten.

Voorschoolse opvang (VSO, 4-13 jaar)

De VSO is op alle dagen geopend van 7.30 tot 8.25 uur. Kinderen worden door de pedagogisch medewerkers naar school gebracht.

Buitenschoolse opvang (BSO, 4-13 jaar)

De buitenschoolse opvang is op alle dagen geopend, vanaf het moment dat de school sluit tot 18.00 uur. In de BSO is veel aandacht voor ontspanning, spel, een huiselijke sfeer, of juist ook uitdagende, spannende activiteiten. Op vakantie- en/of schoolvrije dagen is de BSO geopend van 7.30 tot 18.00 uur en worden enkele BSO-locaties samengevoegd. Hierdoor is er meer ruimte voor een uitje of het samenspelen met andere kinderen.

Dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar

Kinderopvang ’t Nest biedt op onze locatie dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar aan. Daarmee hebben we alle vormen van opvang onder één dak. De dagopvang is op alle dagen open. Ouders kunnen kiezen voor reguliere of flexibele opvang en voor 40 weken of 52 weken. Meer informatie vindt u op de website van Kinderopvang ’t Nest.

We zijn 52 weken per jaar geopend

U kunt kiezen voor alleen opvang in schoolweken, alleen opvang in vakantieweken of opvang in zowel school- als vakantieweken. Wij bieden zowel reguliere als flexibele opvang. Mocht u interesse hebben in een andere opvangdag, dan aangeboden, dan raden wij u aan contact op te nemen en te vragen naar de mogelijkheden. Het totale aanbod vindt u op onze website: www.kinderopvanghetnest.nl.Wilt u een rondleiding of vrijblijvend gesprek aanvragen, dan wij maken graag tijd voor u! Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contactgegevens

  • Peuteropvang (Tel: 06 25257088)
  • Buitenschoolse opvang (Tel: 06 16280298)
  • Willemieke Versteegen, senior pedagogisch medewerker (Tel: 06 19687284)
  • Hoofdkantoor ‘t Nest (Tel: 077 366 1955)