Missie en visie

De naam van onze school - de Meulebeek - herinnert ons aan de vroegere watermolen en de Oostrumse beek. De naam doet ons ook denken aan water dat kracht, beweging, doorgaande lijn en harmonie symboliseert. Het zijn termen die passen binnen de visie die het team met hard en enthousiast werken realiseert.

Uitgangspunten

In de missie staat het leren van en met elkaar centraal. Het leren van de leerlingen, maar ook het leren van leerkrachten en directie. Leren doe je een leven lang. De missie van onze school wordt weerspiegeld in de onderstaande spreuken:                  

"Samen spelen, samen delen, samen sterk.
Net als een school vissen. Ja, dát is ’t werk!" 

Een positieve sfeer op school vinden we van groot belang. Als je je gezien, gehoord en gewaardeerd voelt, ervaar je verbondenheid. Sociale verbondenheid is essentieel om je op een evenwichtige positieve manier te kunnen ontwikkelen. Je verbonden voelen met de mensen om je heen is een basisbehoefte van ieder mens. Het geeft een gevoel van veiligheid en geluk.          

"Spiegel je in het water van de beek.
Dan voel je je later als een vis in ’t water." 

We vinden het belangrijk dat leerlingen een positief en realistisch zelfbeeld ontwikkelen. Een positief zelfbeeld zorgt ervoor dat je lekker in je vel zit. Bij een realistisch zelfbeeld weet je waar je goed in bent en wat je nog moeilijk vindt. Een goede zelfkennis is de basis voor groei. Daarom stimuleren we leerlingen om op zichzelf te reflecteren. 

Koers

In het schooljaar 2022-2023 zijn de speerpunten van de school:

  • ICT, wetenschap en techniek
  • Verder implementeren leergesprekken
  • Keuze nieuwe methode taal en spelling
  • Implementeren methodiek sociaal-emotionele vorming
  • Implementeren beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid
  • Omgaan met krimp - anders organiseren van het onderwijs

Lees meer over deze speerpunten in onze koerskaarten

Identiteit

De Meulebeek is een katholieke basisschool. Met beide benen in de maatschappij staande schenken wij aandacht aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. Op een eigentijdse wijze verbinden we tijdloze waarden en normen aan katholieke tradities, inspiraties en vieringen. Waarden als rechtvaardigheid, eerlijkheid, respect, waarderen en vertrouwen staan bij ons hoog in het vaandel en geven richting aan ons onderwijs. We vinden het belangrijk dat een kind zich ontwikkelt tot een eerlijk, sociaal, verantwoordelijk en respectvol mens. Basisschool de Meulebeek is daarom ook een school, waar ieders godsdienst of levensbeschouwing wordt gerespecteerd en gewaardeerd. Op onze school komen in aanraking met mensen met verschillende achtergronden, ideeën en godsdiensten. We gaan ervan uit dat openheid, kennis van en aandacht voor andere culturen of opvattingen ook bijdragen aan een fijne sfeer op school.