Pauze en overblijven

Sinds 10 januari 2022 is onze school overgestapt op een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school overblijven. De kinderen lunchen in de eigen groep onder begeleiding van de groepsleerkracht. 

Visie op opvang

Een continurooster heeft voor- en nadelen, net zoals ieder ander rooster. Daarbij kunnen de belangen van leerlingen, de school, het onderwijs en ouders van elkaar verschillen. Uiteraard staat voor de school het belang van de leerlingen en het onderwijs voorop. We vinden het ontzettend belangrijk dat leerlingen en leerkrachten een ontspannen pauze krijgen, zodat zij vol energie aan het middagprogramma kunnen beginnen. Daarvoor is het belangrijk dat het continurooster goed georganiseerd wordt. Wat verstaan we onder een goede organisatie? We hanteren de volgende voorwaarden:

  • Kinderen eten met de eigen groep en leerkracht. We willen graag minimaal 1 volwassene per groep. 
  • Kinderen krijgen voldoende rust en ruimte om lekker te spelen. Niet alle groepen spelen daarom op hetzelfde moment buiten. 
  • Kinderen krijgen voldoende tijd om zich te ontspannen tijdens de pauze.
  • We voldoen aan de Arbeidstijdenwet.
  • Er wordt geen kostbaar onderwijsgeld, dat bedoeld is voor de begeleiding van kinderen, besteed aan de opvang van kinderen.
  • Er is extra begeleiding bij de jongste kinderen tijdens het eten. (Behalve als de groep klein is)

Om dit te kunnen realiseren hebben we ‘extra handen’ nodig tijdens het overblijven. Het personeel van De Meulebeek zal daarom sámen met ouders en overblijfkrachten uw kind(eren) begeleiden bij het eten en spelen. Wanneer er te weinig hulpouders beschikbaar zijn, schakelen we betaalde overblijfkrachten in. De surveillance wordt altijd door twee volwassenen verzorgd, waarvan minimaal één geschoolde ouder of overblijfkracht. Om deze overblijfkrachten te kunnen bekostigen vragen we aan ouders een vrijwillige financiële ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage is voor 2022 vastgesteld op 30,- per kind. Ouders met meer dan twee kinderen krijgen korting en betalen een bedrag van 60,-. Elk jaar zal de school een financiële verantwoording afleggen bij de MR. De hoogte van het bedrag kan dan ook worden bijgesteld. De MR informeert ouders op hun beurt weer over de financiële verantwoording.

Lunch

De kinderen nemen zelf een lunchpakket mee. We vinden het belangrijk dat er geen grote verschillen tussen de kinderen zijn. Ook vinden we het belangrijk om een gezonde voeding te stimuleren. Tussendoortjes horen daar niet bij. Dit mogen de kinderen meenemen in hun lunchpakket: 

  • broodmaaltijd
  • drinken (geen priklimonade of energiedrankjes)
  • groente en/of fruit

Kinderen nemen geen tussendoortjes mee naar school. Op vrijdag maken we een uitzondering, dan mogen de kinderen naast de lunch wel een verantwoord tussendoortje of een ‘gezonde koek’ meenemen zoals een liga, sultana of rijstwafel.

De lunch van het kind zit verpakt in een broodtrommel en een drinkbeker. Deze graag voorzien van de naam van het kind. Het drinken graag meegeven in een drinkbeker in verband met het voorkomen van een grote afvalberg op school. Brengt uw kind toch een pakje drinken mee, dan komt de verpakking terug naar huis. 

Lunchtijd

We zien de lunch als een rustmoment en hebben hier een kwartier voor ingeroosterd. Als de eettijd in de klas te kort is, mogen de kinderen hun lunch buiten op een van de banken verder opeten. Brood dat niet wordt opgegeten, gooien we niet weg maar gaat weer terug naar huis in de trommel. Zo houdt u als ouder ook zicht op wat uw kind eet. We adviseren u om dezelfde hoeveelheid eten mee naar school te geven als uw kind thuis gewend is. 

Koeling 

De kinderen krijgen de mogelijkheid om hun drinken en lunch te koelen in een koelkast op school. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, kan uw kind ‘s ochtends de drinkbeker en/of lunch in een bak plaatsen bij de ingang van de eigen groep. Deze bakken worden hierna in de koelkast gezet. Om het drinken lekker gekoeld te houden, kunt u natuurlijk ook kiezen voor een isoleerbeker. 

Diëten en medicijnen

Er zijn kinderen die tussen de middag medicijnen nodig hebben. Als dit het geval is worden hier met de ouders afspraken over gemaakt. Per kind wordt onder meer besproken en vastgelegd wie waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is (medicijnprotocol). Ouders zijn ook verantwoordelijk voor het doorgeven van diëten en wijzigingen daarin. 

Buiten spelen

Na de lunch is er tijd voor ontspanning en gaan de kinderen buiten spelen. (25 minuten) Dankzij de inzet van ‘extra handen’ spelen er maximaal twee groepen tegelijkertijd buiten zodat kinderen voldoende plek hebben om lekker te spelen. We hebben verschillende spelmaterialen gekocht speciaal voor het overblijven. Bij slecht weer blijven de kinderen in de klas. De kinderen mogen dan vrij spelen onder begeleiding van een leerkracht of overblijfkracht.