Privacywet AVG

SPOVenray gaat zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leerlingen, ouders en medewerkers. Dit is ook een wettelijke verplichting, volgens de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van onze scholen, worden er gegevens over en van leerlingen, ouders (en personeel) vastgelegd. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt tot de medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor hun dagelijkse werk. Voor meer informatie en concrete invulling van het privacybeleid van SPOVenray op de scholen verwijzen wij u naar de website van SPOVenray of klik op het privacystatement onderaan deze pagina. 

Gebruik beeldmateriaal op de Meulebeek

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens activiteiten, feesten en lessen. Ook uw kind kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. We gebruiken kanalen zoals het ouderportaal, de website van de school en Facebook. Wij zijn vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. In het ouderportaal Social Schools vindt u een toestemmingsformulier waarbij u per mediakanaal toestemming kunt geven.

Uw toestemming geldt alleen voor foto's en video's die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto's maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto's en video's op internet.

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Dit is via het ouderportaal erg gemakkelijk. Ook kunt u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.