Pedagogisch klimaat

 

Onze school wil graag dat uw kind:

- tot een gelukkig en evenwichtig mens uitgroeit
- een positief en realistisch zelfbeeld heeft
- zelfredzaam is en verantwoordelijkheid kan dragen
- betrokken is bij het lief en leed van anderen - vriendelijk en behulpzaam is
- doorzettingsvermogen heeft en initiatief toont - keuzes kan maken en problemen kan oplossen
- vertrouwen heeft in zichzelf en in anderen
- zich kan verplaatsen in anderen en vriendschappen kan aangaan
- opkomt voor zichzelf en op een goede manier conflicten kan oplossen

De slogans van onze school sluiten daarop aan:

“Spiegel je in het water van de beek, dan voel je je later als een vis in het water”

“Samen leren, samen spelen, samen sterk, net als een school vissen, ja… dat is ’t werk!”

Aanbod sociaal-emotionele vorming

We geven de sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) op verschillende manieren vorm:

Groepsvorming met de ‘Gouden weken en Zilveren weken’

We zijn van start gegaan met de gouden weken. De eerste zes weken van het schooljaar zijn goud waard om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de klas. Hierin worden vooral groepsvormende spelletjes gedaan, regels en afspraken in de groep worden besproken en vastgesteld. We leren elkaar in deze eerste weken goed kennen. Als leerkracht speel je een essentiële rol bij de groepsvorming in deze eerste, belangrijke weken. Daar heb je de rest van het schooljaar profijt van. Groepsvorming bestaat uit vijf fasen die een groep in ongeveer zes weken doorloopt. Hierna zijn de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het jaar. Bekijk het filmpje: ‘De gouden weken voor een goed begin van het schooljaar’ voor meer informatie. De zilveren weken starten na de kerstvakantie en bieden een nieuwe kans om samen met de leerlingen te bepalen in welke sfeer de rest van het schooljaar verloopt.

● Werken aan weerbaarheid van kinderen

De leerkrachten verzorgen zelf weerbaarheidsoefeningen met hun eigen groep. Het doel is verbeteren van het welzijn en welbevinden van de kinderen. Weerbaarheidstraining ondersteunt kinderen bij het ontwikkelen van hun zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld en wordt ingezet om de groepsdynamiek in de groepen te onderhouden en/of te verbeteren. Concrete doelen zijn onder andere positief je kracht inzetten, voelen waar grenzen liggen, verantwoordelijk zijn voor je gedrag. We werken volgens Methode A (groep 1-2) en Methode B (groep 3-8). Aspecten die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld houding, ogen, stem, eigenwaarde, grenzen, kiezen, kracht, intuïtie, samenwerken en uitdaging.

● Meer rust en concentratie met ontspanningsoefeningen en yoga

Gedurende het jaar heen besteden we schoolbreed aandacht aan korte ontspanningsoefeningen zoals bijvoorbeeld yoga. Door samen, op verschillende momenten een ontspanningsoefening te doen komen kinderen zowel fysiek als geestelijk in beweging. De oefeningen in visualisaties, houding, ademhaling en concentratie worden spelenderwijs aangeboden waarin plezier voorop staat. Bekijk het filmpje ‘Met kinderyoga meer rust in de klas’ voor meer informatie.

● Een positieve sfeer met onderlinge kindermassage

Kinderen die vanuit hun eigen keuze een paar minuutjes met elkaar samenwerken, ervaren dat samenwerking op basis van vertrouwen bijdraagt aan een positief klassenklimaat waarbij onder andere het pestgedrag wordt verminderd en het concentratievermogen wordt toegenomen. Kinderen raken elkaar aan, over de kleren, op de rug, het hoofd en de armen via een veilig gestuurde massage. Dit kan ondersteund worden door een lied, versje, spelletje of verhaal. Afstemmen en communiceren zijn basisvaardigheden voor het leven.

Anti-pestprotocol

Hier vind je het  Anti-pestprotocol